Med inträdesbiljetten Gironamuseus M6 kan man besöka sex muséer i staden med 50 % rabatt från och med det andra muséet. Inträdesbiljetten går att köpa på Gironas muséer, turistkontoren eller i stadens hotell.

De muséer man kan besöka med biljetten är:

Museu d’Arqueologia de Catalunya (Kataloniens arkeologiska museum). Beläget i ett romanskt kloster, ger en värdefull arkeologisk bakgrund för att upptäcka människans historia från äldre stenåldern fram till medeltiden.

Museu d’Art de Girona (Gironas konstmuseum). Här finns en samling med enastående konst från Girona och Katalonien – skulpturer, bibliska målningar och målningar från romartiden till noucentisme – inuti en historisk byggnad.

Museu d’Història de Girona (Gironas historiska museum). En resa genom Gironas historia från det romerska grundandet fram till nutid. Beläget i det antika klostret Kapucinorden Sant Antoni, från 1700-talet.

Museu d’Història dels Jueus (Judiska muséet). Beläget på samma ställe som Gironas sista synagoga (1492). Här visas judarnas historia under medeltidens Katalonien.

Museu del Cinema (Filmmuséet). En utställning som är interaktiv, underhållande och bildande om filmhistoria, passar all typ av publik.

Casa Masó (Masós hus). Det här är arkitekten Rafael Masós (1880–1935) födelsehus, och det enda som är öppet för allmänheten av de berömda husen längs floden i Girona.