Sedan 2008 följer Fastighetsbyrån bostadsprisindex i Spanien från statliga Instituto Nacional de Estadistica (INE). Enligt rapporten för Q2 2018 publicerad den 7 september stiger priserna på den spanska bostadsmarknaden med 2,6 % under kvartalet, och med 6,8 % under den senaste tolvmånadersperioden.

I likhet med de senaste kvartalen stiger priserna snabbast i Madrid (10,1 % på tolv månader), Katalonien (9,3 %), där staden Barcelona är betydande för statistiken, och Mallorca (8,4 %). På svensktäta Costa del Sol (4,8 %) och Costa Blanca (4,0 %) är prisökningen också tydlig.

– Bostadspriserna fortsätter att stiga i måttlig takt. Det kommer av en ökande efterfrågan, såväl inhemsk som utländsk, samtidigt som spekulationsköpen är begränsade. Framåt förväntar vi oss en fortsatt stabil prisökning ledd av Madrid och Barcelona samt kustområdena, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland.

Fastighetsbyrån följer även marknadsledande värderingsföretaget TINSAs prisindex. Den senaste rapporten för Q2 2018 visar en uppgång med 6,6 % på tolv månader. Bland större städer sticker Madrid (18,9 %), Málaga (15,8 %) och Palma de Mallorca (12,9 %) ut ordentligt. I Barcelona (6,0 %) stiger priserna, men på en betydligt lägre nivå än tidigare. Bland områden med störst skandinavisk efterfrågan stiger priserna just nu snabbast på Gran Canaria (7,0 %), Costa del Sol (10,1 %) och Costa Blanca (6,7 %), enligt TINSA.

– Från att ha legat på en prisökningstakt på drygt 20 % under 2017 ser vi som väntat hur den politiska situationen i Katalonien nu har skapat en avvaktande marknad som dämpar prisökningen. I övrigt ser vi hur kustnära storstäder som Málaga, Palma och Alicante drar till sig såväl inhemsk som utländsk efterfrågan vilket driver priserna på bostadsmarknaden, säger Daniel Nilsson.

Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 3 september ökar antalet transaktioner på den spanska bostadsmarknaden under andra kvartalet 2018 med 12,4 % jämfört med samma period 2017. 134 200 bostäder byter ägare under kvartalet, vilket är den högsta kvartalsvolymen sedan 2008 och indikerar en årsvolym på 500 000 transaktioner. Begagnatmarknaden, som ökar mest och uppvisar den högsta kvartalsvolymen sedan 2007, utgör 83 % av totalen medan nyproduktion står för 17 %.

Utländska bostadsköp i Spanien uppgår till 17 100 stycken under Q2, vilket är en ökning med 9,7 % jämfört med samma period 2017. Svensk efterfrågan är femte största och för tredje kvartalet i rad registreras fler än 1 000 svenska köp (1 061 st). Det innebär en ökning med 10,3 % jämfört med kvartal 2 2017. Hittills under 2018 växer antalet registrerade svenska köp med 13,9 % jämfört med samma period 2017. Håller trenden i sig indikerar kvartalssiffrorna att årsvolymen för första gången passerar 4 000 svenska bostadsköp i Spanien.

– Svenskens aptit på en bostad i Spanien har tiodubblats under ett decennium och snöbollseffekten är stark. Bara sedan 2013 har drygt 30 000 svenskar skaffat ett boende i solen. Som svensk är det idag ett mycket mindre steg att köpa bostad i Spanien jämfört med för tio år sedan. Antalet etablerade svenska mäklarbyråer är fler och större, kommunikationerna till och från Sverige hela tiden bättre, och när dessutom en arbetskamrat eller granne redan köpt minskar det tröskeln betydligt, säger Daniel Nilsson.

Under den senaste tolvmånadersperioden har drygt 64 000 utländska köp registrerats i Spanien. Drygt 40 % av den totala efterfrågan på Costa Blanca och Teneriffa är från utländska köpare, och nära 30 % på Mallorca och Costa del Sol. Efterfrågan är fortsatt starkast från Storbritannien (14,9 % av totala utländska köp), Tyskland (7,6 %), Frankrike (7,0 %), och Belgien (6,4 %). Den brittiska efterfrågan ökar kraftigt och är tillbaka på samma nivåer som före Brexit-omröstningen.

– Brittisk efterfrågan ökar igen i absoluta tal men framförallt på relativt låga prisnivåer. Det totala försäljningsvärdet på det britterna köper ökar inte alls i samma takt. Troligen är osäkerheten kring pundets framtida värde en viktig faktor här, säger Daniel Nilsson.