Enligt nya siffror från den spanska inskrivningsmyndigheten genomfördes 128 990 bostadsaffärer i Spanien under första kvartalet 2018, vilket är 13,4 % högre än Q1 2017. Antal bostadsköp av svenskar var drygt 1100 stycken under kvartalet vilket är högsta kvartalsvolymen någonsin.

Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 16 maj genomfördes 128 990 bostadsaffärer i Spanien under Q1 2018. Det 13,4 % högre än Q1 2017 och den högsta kvartalsvolymen sedan 2008. Utländska bostadsköp i Spanien uppgår till 16 833 stycken under perioden, vilket är en ökning med 13,2 % jämfört med samma period 2016.

Efterfrågan är fortsatt starkast från Storbritannien (14,6 % av totala utländska köp), Tyskland (7,85 %), Frankrike (7,64 %), och Belgien (6,83 %). Svensk efterfrågan är femte största och når nya rekordnivåer då 1 106 svenska köp registrerats under kvartalet. Det är en ökning med 17,5 % jämfört med Q1 2017 och den högsta kvartalsvolymen någonsin.

– Svenskarnas intresse för bostadsköp i Spanien är fortsatt mycket stort. Givet en svagare kronkurs under en längre period kunde man ha förväntat sig en viss avmattning. I våra egna siffror att det dock först i mitten av mars och under april, när euron relativt kronan steg förbi 10,20 SEK, som vi kan se en viss avvaktan hos den svenska kunden, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland.

En tredjedel av antalet bostadsköp i Spanien sker i Madrid och Barcelona, och nästa tredjedel i Valenciaregionen och Andalusien. De sistnämnda utgörs till stora delar av Costa Blanca och Costa del Sol där den utländska efterfrågan är betydande.

– Under första kvartalet utgör utländsk efterfrågan drygt 40 % på Costa Blanca och Teneriffa och drygt 30 % på Mallorca och Costa del Sol och är därmed en stark motor på den spanska bostadsmarknaden. Rent konkret ser vi det inte minst på antalet nyöppnade mäklarbyråer. Marknaden växer men konkurrensen hårdnar samtidigt vilket är bra för konsumenten, säger Daniel Nilsson.