Nya siffror från INE visar fortsatt prisuppgång på bostäder i Spanien. Priserna stiger med 2 % det senaste kvartalet och med 5,6 % på tolv månader. Storstäderna Madrid och Barcelona står för de största prisökningarna, speciellt i områden där utländsk efterfrågan är betydande. Även antal bostadsköp ökar relativt kraftigt i Spanien, med 10,7 % under Q2 jämfört med samma period 2016.

Utländska köp ökar med 10,7 % under Q2 jämfört med Q2 2016. Dock minskar köp av britter kraftigt, efter en tydlig Brexit-effekt, och även köp av svenskar minskar något. Sedan 2008 har Fastighetsbyrån följt bostadsprisindex i Spanien från statliga Instituto Nacional de Estadistica. Enligt rapporten för Q2 2017 publicerad den 8 september stiger priserna på den spanska bostadsmarknaden med 2,0 % under kvartalet, och med 5,6 % under den senaste tolvmånadersperioden. I likhet med de senaste kvartalen stiger priserna snabbast i Madrid (10,9 %), Katalonien (9,3 %), där staden Barcelona är betydande för statistiken, och Mallorca (7,4 %). I andra änden av skalan hittar vi Murcia (0,3 %) och Extremadura (0,4 %).

– Prisökningen på riksnivå har legat kring 4-6 % på tolv månader sedan första halvan av 2015, och de nya siffrorna erbjuder inga överraskningar. Men för varje kvartal blir det mer tydligt att det är Madrid, Barcelona och Mallorca som driver prisutvecklingen, medan övriga regioner ligger under snittet. Tittar man på de affärer vi förmedlar i Spanien ökar objektsvärdena i snitt med 5,9 % under 2017 jämfört med 2016, dvs i linje med rikssnittet. Men man ska också ha klart för sig att även inom de områden där vi förmedlar bostäder finns det stora variationer, säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland.

Fastighetsbyrån följer även marknadsledande värderingsföretaget TINSAs prisindex. Den senaste rapporten för Q2 2017 visar en mer blygsam uppgång under första kvartalet med 2,7 %, men bekräftar också bilden av en heterogen spansk bostadsmarknad med stora variationer. Bland större städer sticker Barcelona (21,7 %) ut ordentligt. Även Madrid (10,8 %), Alicante (12,9 %) och Palma de Mallorca (6,3 %) ligger över snittet. Bland områden med störst skandinavisk efterfrågan stiger priserna just nu snabbast på Costa del Sol (4,1 %), enligt TINSA.

– Olika mätmetoder ger skilda utfall vilket är skälet till att vi valt att följa två separata index. I TINSAs studie är siffrorna för Barcelona exceptionella. I vissa centrala områden som Ciutat Vella (35,7 %) och L’Eixample (22,0 %) spelar utländsk efterfrågan en tydlig roll. Bostäder med så kallad turistlicens, och därmed möjlighet till uthyrning, är särskilt eftertraktade i dessa områden. Tittar man på Fastighetsbyråns objektsvärden på sålda objekt i Barcelona har de ökat i snitt med 37,2 % under 2017 jämfört med samma period 2016, säger Daniel Nilsson.

Under andra kvartalet 2017 genomfördes 119 408 bostadsaffärer i Spanien enligt nya siffror från inskrivnings­myndig­heten Registradores som presenterades 28 augusti. Under årets andra kvartal stiger antal bostadsköp med 10,7 % jämfört med samma period 2016. Framförallt växer begagnatmarknaden som under 2017 uppvisar de högsta siffrorna sedan andra kvartalet 2008.

Utländska bostadsköp i Spanien uppgår till nära 15 600 stycken under andra kvartalet och ökar därmed med 7,9 % jämfört med samma period 2016. Störst andel utländska köp hittar vi på Costa Blanca (39,6 % av totalen), Kanarieöarna (32,2 %), Mallorca (28,4 %), Costa del Sol (29,0 %), Murcia (19,2 %), samt Almería (14,8 %).

Den tydliga Brexit-effekten på den brittiska efterfrågan fortsätter. Britterna är fortfarande största utländska grupp men under andra kvartalet minskar antal köp med 18,5 % jämfört med samma period 2016.

– Tidigare har vi sett att utländsk efterfrågan utgör en stor del av marknaden på Kanarieöarna och Mallorca. Men de är relativt små marknader i det stora hela. Det är däremot anmärkningsvärt att 4 av 10 bostadsköp på Spaniens tredje största bostadsmarknad Costa Blanca nu genomförs av utlänningar, säger Daniel Nilsson, VD Fastighetsbyrån Utland.

Efterfrågan från Storbritannien minskar alltså men ökar samtidigt från Tyskland, Frankrike och Belgien. Under andra kvartalet uppgår antalet svenska bostadsköp i Spanien till 960 stycken vilket är 4,2 % färre än under samma period 2016.

– Under andra kvartalet förra året genomfördes exceptionellt många svenska köp vilket förklarar minskningen. Över tid ser vi dock en fortsatt ökning och vår prognos om drygt 4 000 svenska köp under 2017 ligger fast, säger Daniel Nilsson.

Källa: Fastighetsbyrån