Fortsatt stadig ökning av priser på bostäder i Spanien, visar nya siffror från INE. Madrid, Barcelona och Mallorca står för den största ökningen. Antal bostadsaffärer ökar i Spanien under 2016 och Mallorca står för den största ökningen, 30 %, jämfört med 2015. Antal bostadsköp i Spanien av svenskar ökade med hela 31 % under 2016 jämfört med 2015.

Svenskar är den nationalitet som köper flest bostäder i Spanien per capita och troligen de som ökade antal köp mest under 2016. Man kan se en tydlig Brexit-effekt med kraftig nedgång av bostadsköp av Britter i Spanien under andra halvåret 2016. Sedan 2008 har Fastighetsbyrån följt bostadsprisindex i Spanien från statliga Instituto Nacional de Estadistica. Enligt rapporten för Q4 2016 publicerad den 8 mars stiger priserna på den spanska bostadsmarknaden med 4,5 % under 2016. Precis som under Q3 fortsätter priserna att stiga snabbast i regionerna Madrid (+9,0 %), Katalonien (7,4 %), där staden Barcelona är betydande för statistiken, och Mallorca (5,7 %). Priserna på riksnivå på resalemarknaden ökar med 4,5 % och för nyproduktion med 4,3 %.

– Som väntat håller den moderata prisuppgången i sig på riksnivå, med stora variationer mellan olika delar av landet. Storstad och kustmarknaderna går i otakt med resten av marknaden och det blir bara mer tydligt för varje kvartal, säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland.

Fastighetsbyrån följer även marknadsledande värderingsföretaget TINSAs prisindex. Den senaste rapporten för Q4 2016 visar en mer blygsam uppgång under 2016 med 0,8 %, men bekräftar också bilden av en heterogen spansk bostadsmarknad med stora variationer. Bland större städer ligger Barcelona (11,0 %) och Madrid (6,3 %) klart över snittet, men även Málaga (5,4 %), Alicante (3,3 %) och Valencia (3,5 %). Bland områdena med störst skandinavisk efterfrågan stiger priserna just nu snabbast på Costa del Sol (+6,6 %) och Almería (+5,2 %).

– Jämför vi INE och TINSA ser vi en del motstridiga data, framförallt från Mallorca. När samtidigt Mallorca är ett av de områden där aktiviteten och efterfrågan är störst just nu, både allmänt och ur ett svenskt perspektiv, är det svårt att tolka vad det är som tynger TINSAs värderingsbaserade index, säger Daniel Nilsson.

Under Q4 2016 genomfördes 93 423 bostadsaffärer i Spanien enligt data från inskrivnings­myndig­heten Registradores, och under hela 2016 genomfördes 403 743 bostadsaffärer vilket är den högsta siffran sedan 2011. Den största procentuella ökningen hittar vi på Mallorca (+30 %) och i Katalonien (+21 %), och vid sidan av Mallorca är efterfrågan per capita störst på Costa del Sol och Costa Blanca där den utländska efterfrågan är betydande.

– Tempot stiger ytterligare på marknaden. Snitt-tiden för en bostadsförsäljning i Spanien är 9,9 månader men betydligt kortare i kustområdena vilket våra mäklare vittnar om. Som exempel säljs hälften av våra bostäder inom tre månader, en halvering jämfört med för något år sedan, säger Daniel Nilsson.

Utländska bostadsköp i Spanien uppgår till 53 700 stycken under 2016. Sverige är det land som står för störst andel per capita och är sannolikt även det land som ökar antal köp mest under 2016. Jämfört med 2015 ökar antal svenska köp med 31 %, och jämfört med 2014 med är siffran 46 %.

– Trots en svagare krona under delar av året är svensk efterfrågan fortsatt stark och ökar. Utöver de vanliga bakgrundsfaktorerna som klimat, bra kommunikationer, låg ränta och en stark svensk bostadsmarknad tror jag också att det stadigt ökande intresset under de senaste åren skapar en snöbollseffekt, säger Daniel Nilsson.

Antal köp från britter ökar blygsamt (+1,9 %) under 2016 och man kan se en tydlig Brexit-effekt. Under första halvåret ökade antal köp från britter relativt kraftigt. Under andra halvåret ser man däremot en nedgång med 20,5 % jämfört med första halvåret och med 22 % jämfört med andra halvåret 2015.