Sedan 2008 följer Fastighetsbyrån bostadsprisindex i Spanien från statliga Instituto Nacional de Estadistica. Enligt rapporten för Q3 2017 publicerad den 7 december stiger priserna på den spanska bostadsmarknaden med 1,8 % under kvartalet, och med 6,7 % under den senaste tolvmånadersperioden. I likhet med de senaste kvartalen stiger priserna snabbast i Madrid (12,3 % på tolv månader), Katalonien (10,0 %), där staden Barcelona är betydande för statistiken, och Mallorca (9,1 %). På svensktäta Costa del Sol (3,7 %) och Costa Blanca (2,9 %) är prisökningen också tydlig.

– Sedan 2015 har vi sett prisökningar på årsbasis med fyra till se procent på riksnivå men vår bedömning är att en starkare inhemsk ekonomi framåt kommer att driva en högre prisökningstakt. Vi förväntar oss också att denna utveckling framgent leds av Madrid och Barcelona samt kustområdena, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland.

Fastighetsbyrån följer även marknadsledande värderingsföretaget TINSAs prisindex. Den senaste rapporten för Q3 2017 visar en uppgång med 4,0 % på tolv månader och bekräftar samtidigt bilden av en spansk bostadsmarknad med stora lokala variationer. Bland större städer sticker Barcelona (20,6 %) ut ordentligt. Även Madrid (15,5 %), Málaga (7,6 %), Palma de Mallorca (9,3 %) och Alicante (7,1 %) ligger klart över snittet. Bland områden med störst skandinavisk efterfrågan stiger priserna just nu snabbast på Teneriffa (5,2 %) och Costa del Sol (3,7 %), enligt TINSA.

– I TINSAs studie är siffrorna för Barcelona exceptionella, precis som tidigare under året. Men läget i Katalonien är också lite avvaktande och framåt förväntar vi oss en prisökningstakt som inte är lika brant. Samtidigt ökar vår försäljning i Barcelona under hösten jämfört med förra året, vilket tyder på att oron hos svenska köpare inte är så påtaglig, säger Daniel Nilsson.

Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores rapport från den 14 november genomfördes 119 156 bostadsaffärer i Spanien under Q3 2017, vilket är 15,6 % högre än Q3 2016. En tredjedel av antalet bostadsköp sker i Madrid och Barcelona, och nästa tredjedel i Valenciaregionen och Andalusien. De sistnämnda utgörs till stora delar av Costa Blanca och Costa del Sol där den utländska efterfrågan är betydande.

– Tempot stiger på marknaden och pendeln börjar svänga. Ett exempel på detta är att bostäder vi förmedlar i snitt säljs på två månader. Det är en månad kortare än för bara något år sedan. Från att tidigare ha varit en tydlig ”köparens marknad” ser vi de första tendenserna på en annan fördelning där säljarna flyttar fram positionerna, säger Daniel Nilsson.

Utländska bostadsköp i Spanien uppgår till 15 312 stycken under perioden vilket är en ökning med 11,6 % jämfört med samma period 2016. Efterfrågan ökar framförallt från Frankrike (7 %) och Tyskland (19 %), medan Brexit-effekten fortsatt påverkar den brittiska efterfrågan (-7 %). Svensk efterfrågan är fortsatt fjärde största utländska efter den brittiska, tyska, och franska. Jämfört med Q3 2016 minskar den dock med 8 %.

-Marknadsdatan är tydlig. Hittills under 2017 växer den svenska efterfrågan endast marginellt och i det kortare perspektivet över sommaren minskar den. Sedan sent i våras har vi sett trögare storstadsmarknader i Sverige och att den svenska efterfrågan i Spanien mattas av är sannolikt en konsekvens av det. Att det är svårare att få bostäder sålda i Sverige och osäkerhet kring prisutveckling framåt gör också att köpviljan utomlands påverkas. Å andra sidan kan ett bostadsköp i Spanien ses som en säkrare investering och i våra egna siffror kan vi dock inte se någon avmattning. Under Q3 ökar våra affärer med 27 % jämfört med 2016, säger Daniel Nilsson.