Prisutvecklingen på bostäder i Spanien är fortsatt positiv och under den senaste tolvmånadersperioden stiger priserna på riksnivå med 6,3 %, enligt den senaste rapporten från Instituto Nacional de Estadistica från den 9 juni. Allra mest stiger priserna i Madrid (+9,7 %) och på Mallorca (+8,8 %). Även i Katalonien (+8,6 %), där staden Barcelona är betydande för statistiken, stiger priserna kraftigt.

– Tempot ökar på den spanska bostadsmarknaden både vad gäller priser och antal transaktioner. Precis som vi noterat tidigare är efterfrågan störst i storstäderna Madrid och Barcelona där urbaniseringstrenden parat med utländsk efterfrågan är motorn. Även Mallorca visar en kraftig uppgång vilket till stor del kan förklaras med en ökande utländsk efterfrågan, främst från Sverige och Tyskland, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland.

Enligt värderingsföretaget TINSAs senaste rapport för Q1 2016 stiger priserna i Spanien på tolv månader med 1,4 %. Även här är det storstäder som Madrid (+7,5 %), Barcelona (+9,2 %), Málaga (+6,7 %), samt Palma de Mallorca (+4,2 %) som driver.

– Tittar vi på de områden där många av våra svenska kunder köper bostäder sticker främst Tenerife (+5,9 %) och Costa del Sol (+4,0 %) ut. Särskilt på Costa del Sol har våra mäklare rapporterat om prisökningar det senaste halvåret och nu ser vi det också i marknadsstatistiken, säger Daniel Nilsson.

Det ökande tempot på den spanska bostadsmarknaden bekräftas av inskrivnings­myndigheten Registradores rapport för Q1 2016 som släpptes under maj. Under kvartalet genomfördes 99 427 bostadsköp i Spanien, vilket är det högsta antalet på fem år. På tolv månader genomfördes 363 431 bostadsköp – en ökning med 11,3 % jämfört med den tidigare perioden. Trenden med en växande begagnatmarknad fortsätter och just nu är drygt fyra av fem bostäder som byter ägare i Spanien begagnade.

Madrid och Barcelona uppvisar störst efterfrågan just nu, följt av kustområdena Costa Blanca och Costa del Sol. Efterfrågan per capita är också störst på Costa Blanca och Costa del Sol. Att efterfrågan är störst i dessa kustområden är intimt kopplat till den utländska efterfrågan, som under Q1 2016 når nya rekordnivåer då nära 12 800 utländska medborgare köper bostad i Spanien.

Britterna är största utländska grupp (21,9 %) och efterfrågan fortsätter att öka. Sedan följer efterfrågan från Frankrike (7,9 %) och Tyskland (+6,9 %), och på fjärde plats kommer svenskarna (6,3 %). Den ryska (2,8 %) och norska (2,4 %) efterfrågan fortsätter nedåt.

– Svenskarnas aptit på Spanien fortsätter att öka. Under året räknar vi med 48 000 utländska köp, varav 3 500 är svenskar. Svenskarna är faktiskt just nu andra största grupp bakom britterna på både Costa Blanca och Costa del Sol. Räknar man per capita är svenskarna utan tvekan största utländska grupp i Spanien. Bakgrunden är naturligtvis bättre flygkommunikationer och relativt låga bostadspriser. Jag tror också det faktum att vi och andra större svenska aktörer etablerat oss och förenklar och tryggar ett köp i Spanien spelar en stor roll, säger Daniel Nilsson.

Källa: Fastighetsbyrån