Quartiers Properties AB, som utvecklar, säljer och förvaltar semester- och bostadsfastigheter på spanska solkusten, startar ett joint venture tillsammans med Ruben Otero.

Ruben har över 20 års erfarenhet av bygg, fastighetsutveckling och försäljning av fastigheter i Spanien. Quartiers och Ruben äger femtio procent vardera av det nya säljbolaget som kommer att ha sitt försäljningskontor på en av de bästa adresserna i Puerto Banús, Marbella. Det nya bolaget ska hantera sälj- och marknadsföringsprocessen för både Quartiers och Rubens projekt, samt erbjuda motsvarande tjänster till andra utvecklare och fastighetsägare.

– Genom det samägda bolaget stärker vi organisationen med en mycket kompetent och erfaren medarbetare som kommer att agera verkställande direktör i det nya bolaget. Säljbolaget ska också anställa en säljchef och ett antal säljare. Samarbetet med Ruben Otero ligger i linje med Quartiers uttalade strategi att stärka organisationen genom strategiska samarbeten i regionen, säger Quartiers Properties vd Katri Lind.

Som första uppdrag börjar säljbolaget sälja och marknadsföra Quartiers pågående byggprojekt Gran Vista i Marbella. Ruben Otero har tidigare erfarenhet av att driva säljbolag i Spanien och äger idag bygg- och fastighetsutvecklingsbolag på solkusten med omkring 130 hel- och deltidsanställda personer. Under 2017 omsatte Ruben via sina bolag 5,5 miljoner EUR och gjorde en vinst om cirka 1,7 miljoner EUR.