Under den senaste tolvmånadersperioden stiger priserna på den spanska bostadsmarknaden med 3,9 %, enligt den senaste rapporten från Instituto Nacional de Estadistica från den 8 september. Fortsatt är det Madrid (+7,8 %), Katalonien (5,5 %), där staden Barcelona är betydande för statistiken, och Mallorca (+5,0 %) som uppvisar störst prisökningar. Priserna på resalemarknaden ökar med +3,2 % medan för nyproduktion med hela +8,4 %.

– Även om vi ser lokala variationer är det första gången sedan 2007 priserna stiger i samtliga spanska regioner samtidigt. Men överlag är prisökningen mer moderat än under Q1, och vi räknar med samma utveckling för resten av 2016. Spanska Riksbanken sätter just nu ökad press på de spanska bankerna som fortfarande har stora fastighetsbestånd. En lägre värdering av deras bestånd kommer att motverka prisökningar för marknaden som helhet, säger Daniel Nilsson, vd för Fastighetsbyrån Utland.

Även enligt värderingsföretaget TINSA stiger bostadspriserna i Spanien. I den senaste rapporten för Q2 2016 stiger priserna på tolv månader med 0,8 %, och vid sidan av Madrid (+5,1 %) och Barcelona (+6,4 %) sticker prisutveck­lingen i San Sebastian (+10,2 %) och Bilbao (+7,2 %) i norra Spanien ut. Även i Málaga (+4,0 %) stiger priserna klart över snittet.

– Tittar vi på de områden där många av våra svenska kunder köper bostäder stiger priserna just nu snabbast på Costa del Sol (+5,5 %) och Kanarieöarna (+3,6 %). I de områdena kan vi också se en tydligt ökad efterfrågan från våra kunder och vår försäljning ökar med 24 % jämfört med 2015, säger Daniel Nilsson.

För första gången på tre år byter mer än 100 000 bostäder ägare under ett kvartal i Spanien. Inskrivnings­myndig­heten Registradores rapport för Q2 2016 som släpptes 29 augusti visar att 107 838 bostadsköp genomfördes under kvartalet. På tolv månader har drygt 384 000 bostadsköp genomförts och antalet transaktioner på den växande begagnatmarknaden har inte varit så stort sedan 2008. Flera bedömare räknar med att över 400 000 bostäder byter ägare i Spanien under 2016.

– Såväl bostadsköp som bolån ökar med knappt 20 % hittills under 2016 och på marknaden som helhet kommer det att göras 9-10 bostadsaffärer per tusen invånare i år. Men vi har fortfarande en bra bit kvar till boomen. Under toppåren 2006-2007 gjordes det som mest 17 affärer per år per tusen invånare i Spanien. Och som jämförelse gör det på dagens bostadsmarknad i Sverige 19-20 affärer per år per tusen invånare, säger Daniel Nilsson.

Madrid och Barcelona uppvisar fortsatt störst aktivitet, följt av kustområdena Costa Blanca och Costa del Sol. Efterfrågan per capita är också störst på Costa del Sol och Costa Blanca, följt av Mallorca, Costa Brava och Almería. Efterfrågan i dessa kustområden är intimt kopplad till den utländska efterfrågan, som under Q2 2016 återigen når nya rekordnivåer då drygt 14 000 utländska medborgare (+12,7 % jmf Q1) köper bostad i Spanien.

Efter britterna som största utländska grupp (19,7 %) följer efterfrågan från Tyskland (+7,4 %) och Frankrike (7,1 %). På fjärde plats kommer svenskarna (7,0 %). Den norska (2,3 %) efterfrågan ökar marginellt mot föregående kvartal.

– För första gången är det fler än 1 000 svenskar som köper bostad i Spanien under ett och samma kvartal. Det är fler än under hela 2008 och 2009 – tillsammans. Med denna aptit på Spanien är den svenska efterfrågan räknat per capita utan tvekan den största bland de utländska grupperna. Låga priser och goda flygkommunikationer påverkar efterfrågan positivt, och vi kan heller inte se att kronförsvagningen till följd av den svenska Riksbankens minusränta haft någon negativ effekt, säger Daniel Nilsson.